Phản hồi về việc học tập ở khoa dự bị của học viên Lê Hùng Ninh (Việt Nam)

Ле-хунг-новое (1).jpg