1960-1980-е гг.

​​​м а атлас.png
бабаева.png
барнгольц.png
барл.png
бор.png
колычев.png
копыл.png
красавина.png
лаврущин.png
моляков.png
павлова.png
родионова.png
супрун.png
шумов.png